Dokumenty

Aktuálne dokumenty
doc Štatút obce Koprivnica
doc Organizačný poriadok obecného úradu Koprivnica
doc Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Koprivnica
doc Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu
doc Zásady odmeňovania poslancov a členov komisie OZ
doc Pozvánka na OZ.
doc Záverečný účet obce za rok 2010
doc Stanovisko hl. kontrolóra obce k záv. účtu za rok 2010
pdf Správa nezávislého auditora za rok 2010
doc Výročná správa za rok 2010
pdf Separovaný zber 2012 - kalendár
doc Programový rozpočet obce na rok 2012-2014
docx Pozvánka na OZ.
pdf Deň narcisov- ďakovný pozdrav
pdf Uznesenie č. 1/2012
pdf Uznesenie č. 2/2012
doc Výročná správa za rok 2011
pdf správa audítora
pdf Stanovisko hl. kontrolóra k záv. účtu za rok 2011
doc Záverečný účet za rok 2011
pdf Návrh plánu kontr. činnosti na II. polrok 2012 hlav. kontrolóra
pdf Uznesenie č. 3/2012
docx Pozvánka na OZ
pdf Uznesenie č. 4/2012
pdf Návrh plánu kontr. činnosti na I. polrok 2013 hlav. kontrolóra
doc Programový rozpočet 2013-2015 návrh
doc VZN č.1/2013 o miestnych daniach a poplatku za TDO - návrh
pdf Pozvánka na OZ
xls Rozpočet na rok 2013-2015 - návrh
pdf Uznesenie č. 5/2012
pdf Pozvánka na OZ dňa 12.4.2013
pdf Správa Hlav. kontr. o kontrol. činnosti za rok 2012
pdf VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa v MŠ,ŠJ,ŠKD
pdf Dohoda o zabezpeč. činnosti CVČ
pdf Uznesenie č. 1/2013
pdf Návrh plánu kontr. činnosti HK na II. polrok 2013
doc Záverečný účet za rok 2012
doc Výročná správa za rok 2012
pdf Pozvánka na OZ dňa 27.6.2013
pdf Stanovisko HK k záv. účtu
pdf Dodatok č. 1/2013 k VZN 4/2011 o odpadoch
pdf Uznesenie č. 2/2013
pdf Pozvánka na OZ dňa 31.10.2013
pdf Zameranie činnosti pri plnení úloh CO 2013
pdf Štatút krízového štábu obce Koprivnica.
pdf Uznesenie č. 3/2013
pdf Čerpanie rozpočtu k 30.9.2013
pdf Úprava rozpočtu na rok 2013
xls rozpočet na rok 2014 - 2016
pdf Uznesenie č. 4/2013
pdf Separovaný zber 2014 a TDO
doc Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2013
pdf Pozvánka na OZ dňa 24.04.2014
pdf Uznesenie č. 1/2014
pdf Diplom DHZ
pdf Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
doc Stanovisko HK k záv. účtu za rok 2013
doc Záverečný účet obce Koprivnica za rok 2013
doc Výročná správa za rok 2013
pdf Pozvánka na OZ dňa 30.06.2014
pdf Uznesenie č. 2/2014
pdf Pozvánka na OZ dňa 10.11.2014
pdf VZN č. 5/2014
pdf Dohoda o školskom obvode Raslavice
pdf Uznesenie č. 3/2014
doc Voľba hlavného kontrolóra obce Koprivnica
pdf Pozvánka na OZ dňa 10.12. 2014
pdf Pozvánka na OZ dňa 16.12. 2014
pdf Uznesenie č. 4/2014
pdf Uznesenie č. 5/2014
xls Rozpočet na rok 2015
doc VZNč.1/2015 o miestnych daniach a miestn. poplatku
doc Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015
pdf Pozvánka na OZ dňa 30.03.2015
pdf Uznesenie č. 1/2015
pdf Liga proti rakovine 2015
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015
pdf Pozvánka na OZ dňa 24.06.2015
doc Individuálna výročná správa za rok 2014
doc Záverečný účet obce za rok 2014
doc Stanovisko HK k záver. účtu za rok 2014
doc Vyberové konanie na riaditeľa ZŠ
pdf Uznesenie č. 2/2015
pdf Uznesenie č. 3/2015
pdf Pozvánka na OZ dňa 21.12.2015
pdf Program rozvoja obce na roky 2015 - 2022
xls Rozpočet obce na rok 2016 - 2018
doc Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2016- 2018
pdf Uznesenie č. 4/2015
doc Návrh plánu kontr. činnosti HK na 1. polrok 2016
pdf Výzva na predkladanie ponúk, zverejnené 1.02.2016
doc Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
pdf Výzva na predkladanie ponúk, zverejnené 16.02.2016
doc Správa o výsledku násl. fin. kontroly
pdf Pozvánka na OZ dňa 9.03.2016
pdf Uznesenie č. 1/2016
pdf Doplnok k VZN 5/2014
doc záverečný účet obce za rok 2015
doc Stanovisko HK k záver. účtu obce za rok 2015
docx Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015
doc VZNč.1/2016 o odpadoch
doc VZNč.2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
doc Individuálna výročná správa za rok 2015
doc Návrh plánu kontr. činnosti HK na II. polrok 2016
pdf Pozvánka na OZ dňa 23.06.2016
pdf Uznesenie č. 2/2016
pdf Pozvánka na OZ dňa 28.09.2016
pdf Uznesenie č. 3/2016
pdf Auditorská správa za rok 2015
pdf Pozvánka na OZ dňa 19.12.2016
pdf Správa za rok 2016
xls návrh rozpočtu na rok 2017
pdf Uznesenie č. 4/2016
pdf Pozvánka na OZ dňa 31.03.2017
doc Pravidlá kontrolnej činnosti HK obce
pdf Uznesenie č. 1/2017
pdf Záverečný účet za rok 2016
doc návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
jpg Pozvánka na OZ dňa 28.06.2017
pdf Uznesenie č. 2/2017
pdf Výročná správa za rok 2016

Kalendár:

Október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Hedviga

Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku:

http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/