• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

História

História školského klubu detí

Školský klub detí  ( vtedy školská družina ) bol zriadený v  školskom roku

1977 – 1978 .  V tomto roku bola medzi učiteľkami základnej školy urobená písomná dohoda, podľa ktorej sa mali učiteľky v školskej družine striedať po roku, a to Mihňáková M. a Barlíková  A.  Vedúcou učiteľkou  v školskom klube bola p. uč. Alica Barlíková . V tomto šk. roku bolo v školskom klube zapísaných 30 žiakov.

1978   - 1979  vedúcou  ŠKD bola  Mihňáková Marta – dopísovanie si so žiakmi ŠD Nový Jáchymov

1979   – 1980  vedúcou  ŠKD bola Barlíková  Alica –viedla aj rozhlasový krúžok

1980   – 1981  vedúcou  ŠKD bola Marcinová Anna. T tomto roku bolo

1981   do ŠKD nahlásených  veľa žiakov , preto bolo utvorené druhé oddelenie , v ktorom pracovala  Halžová Mária.

1982   – 1982 vedúcou v ŠD bola Gnapová , ktorá spolu s vych. Daňkovou pracovali v prvom oddelení ( 1. a 2. roč. )

zapísaných 25 žiakov. Druhé oddelenie viedla vych. Harčariková ( 3. a 4. roč. ) zapísaných 23 žiakov.

1983   – 1983 vedúcou ŠKD bola Majirská Ľuboslava – druhé oddelenie , prvé oddelenie vych. Goliašová Alena

1984   – 1984 jedno oddelenie ŠKD vedúcou bola p. uč. Mihňáková M. , zapísaných bolo 22 žiakov.

1985   – 1985 vedúcou v ŠKD bola Barlíková Alica, zapísaných bolo 26 žiakov

1986   – 1986 vedúcou v ŠKD bola Gáliková Dana, zapísaných bolo 33 žiakov

1987   – 1987 vedúcou v ŠKD zostáva vych. Gáliková, zapísaných 31 žiakov

1988   – 1988 vedúcou v ŠKD zostáva vych. Gáliková

1989   – 1989 vedúcou v ŠKD bola Šmilňaková Dana

1990   – 1990 vedúcou v ŠKD zostáva do 31. 5. 1990 Šmilňaková , od 1. 6. 1991 Jurčišinová Anna, zapísaných bolo 26 žiakov.

1991   – 1991 vedúcou v ŠKD Tomašíková Alena

1992   – 2004 vedúcou v ŠKD bola vych. Michtová Blanka

                     2004– 2006 vedúcou v ŠKD bola Mgr. Jančušová Marcela

                     2006– 2008- vedúcou ŠKD bola Gutteková Marta

                      2008-2013 – vedúcou ŠKD bola Bc. Vajdová Jana – neskôr Holovová

Od roku 2013 -2014 – vedúcou ŠKD je Mgr. Hlavinková Sláva

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok: 8.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 16.00

Dnes je 30.05.2024,
meniny má Ferdinand.

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu