• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

História

Stručná história školy :

           

Do roku 1970 bola v Koprivnici Základná deväťročná škola s ročníkmi 1.-9. . V roku 1970 boli zrušené ročníky 6.-9. a žiaci boli preradení do ZŠ v Marhani. Posledným riaditeľom na ZDŠ bola Anna Tešlová. 27.2.1973 bola v obci slávnostne otvorená novovybudovaná škola s ročníkmi 1.-5. Riaditeľkou bola Mihňáková Anna. V roku 1976 boli žiaci 5. ročníka pridelení do ZŠ v Marhani a v našej obci ostala dvojtriedna ZŠ s ročníkmi 1.-4. V roku1980 –1981 boli k našej škole pričlenení žiaci z dvoch jednotriednych škôl a to z Lopúchova a Buclovan.  Naša škola sa stala trojtriednou s počtom žiakov 74. V rokoch 1983 – 84 ostáva škola ako dvojtriedna, žiaci z Lopúchova a Buclovan odchádzajú do ZŠ v Raslaviciach.  V rokoch 1998 – 1999 dochádza k zmenám vo vedení. Na krátky čas sa stáva riaditeľkou školy PaedDr. Krupová Marketa a potom Mgr. Michta Marián. V roku 2002 prešla naša škola pod Obecný úrad v Koprivnici, ktorý sa stal zriaďovateľom školy. V júni 2004 bol vyhlásený konkurz na riaditeľa školy. Riaditeľkou školy bola menovaná PaedDr. Krupová Marketa. Škola prešla od roku 2002 väčšou prestavbou : bol postavená nová strecha a vynovený bol aj interiér školy. V škole až do roku 2004 bola v prevádzke školská jedáleň, v ktorej sa stravovali žiaci aj učitelia. Od roku 2004 bola vyradená z prevádzky z finančných dôvodov a žiaci aj s učiteľmi sa stravujú v jedálni v materskej škôlke. V roku 2009 prešla škola rekonštrukciou. Zrekonštruovaný bol exteriér aj interiér školy v celkovej hodnote 247 720,10 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 16 514,67 zo štátneho rozpočtu SR.

V súčasnej dobe je sú v škole dve triedy , školský klub detí, počítačová miestnosť, telocvičňa. Škola je vybavená najmodernejšou interaktívnou didaktickou technikou. V škole pracujú 3 pedagogickí zamestnanci,  miestny rimskokatolický  farár, ktorý vyučuje náboženstvo a upratovačka.

Významné udalosti školy :

1969- 1970 – zrušená Základná deväťročná škola v Koprivnici s ročníkom 6. – 9. Žiaci boli odčlenení do ZŠ v Marhani.

27.2.1973 – slávnostne odovzdaná nová 5- triedna základná škola v Koprivnici

27.2.2008 – 35. rokov od otvorenia novej základnej školy

2009 – Rekonštrukcia Základnej školy v Koprivnici pomocou finančných prostriedkov z Európskych fondov regionálneho rozvoja  a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok: 8.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 16.00

Dnes je 22.06.2024,
meniny má Paulína.

Video o obci

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu